นี่แหละ

ภาษาอังกฤษ


pron this/these
ความหมายเหมือนกับ: นี่เอง
ตัวอย่างประโยค: ขบวนการพยัคฆ์ทมิฬนี่แหละที่เป็นตัวการลอบสังหารนายราชีพคานธี
det That´s it
ความหมายเหมือนกับ: นี่เอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ! , this , here
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่บนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงหน้าคุณนี่แหละ