นี่เอง

ภาษาอังกฤษ


pron just this
ความหมายเหมือนกับ: นี่แหละ
ตัวอย่างประโยค: กะโหลกศีรษะเนื้อเยื่อนั้นก็คือสมองของคนเรานี่เอง