นีรจร

ภาษาอังกฤษ


n fish
ความหมายเหมือนกับ: ปลา , มัจฉา , มัตสยะ , มัจฉะ , มัตสยา , มัสยา , มีน
n fish
ความหมายเหมือนกับ: ปลา , มัจฉา , มัตสยะ , มัจฉะ , มัตสยา , มัสยา , มีน