นิ้วโป้งเท้า

ภาษาอังกฤษ


n big toe
ความหมายเหมือนกับ: หัวแม่เท้า