นิ้วเล็ก

ภาษาอังกฤษ


n little finger
ความหมายเหมือนกับ: นิ้วก้อย