นิ้วกลาง

ภาษาอังกฤษ


n middle finger
ความหมายเหมือนกับ: พระมัชฌิมา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top