นิ้วกลาง

ภาษาอังกฤษ


n middle finger
ความหมายเหมือนกับ: พระมัชฌิมา