นิ่วหน้า

ภาษาอังกฤษ


v frown
คำอธิบาย: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ขมวดคิ้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: knit one´s brows , lour , scowl , look daggers
ตัวอย่างประโยค: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด