นิ่มนวล

ภาษาอังกฤษ


adv gently
ความหมายเหมือนกับ: ละม่อม , สุภาพ , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: tenderly , softly , politely , smoothly , mildly
คำตรงข้าม: แข็งกร้าว
adj gentle
ความหมายเหมือนกับ: ละม่อม , สุภาพ , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: tender , soft , polite , smooth , mild
คำตรงข้าม: แข็งกร้าว