นิ่ม

ภาษาอังกฤษ


v be soft
คำอธิบาย: มีลักษณะอ่อนนุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: นุ่ม , นุ่มนวล , ละมุนละไม
คำที่เกี่ยวข้อง: be delicate , be fragile
คำตรงข้าม: แข็ง , กระด้าง , ไม่อ่อนโยน
ตัวอย่างประโยค: มือของเธอนิ่มมาก คงไม่เคยหยิบจับอะไรเลย