นิ่งแน่

ภาษาอังกฤษ


v be unconscious
คำอธิบาย: ไม่ไหวติง, ไม่เคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: แน่นิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be motionless , be mindless
คำตรงข้าม: เคลื่อนไหว , กระดุกกระดิก
ตัวอย่างประโยค: ผู้เคราะห์ร้ายนิ่งแน่ไปหลายชั่วโมงกว่าจะฟื้น