นิ่งเฉย

ภาษาอังกฤษ


adv silently
ความหมายเหมือนกับ: เฉย , อยู่เฉย
ตัวอย่างประโยค: เขายืนนิ่งเฉยอยู่ที่ขอบสระ
v maintain one´s composure
ความหมายเหมือนกับ: เฉย , อยู่เฉย
ตัวอย่างประโยค: ผมนิ่งเฉยเสียดีกว่าพูดอะไรออกไปให้เรื่องใหญ่โต