นิ่งเงียบ

ภาษาอังกฤษ


v keep silence
คำอธิบาย: ไม่พูดไม่จากับใคร
ความหมายเหมือนกับ: นิ่งเฉย , นิ่งอึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: remain quiet
ตัวอย่างประโยค: เธอนิ่งเงียบไม่กล้าตกปากรับคำอะไร