นิ่งอึ้ง

ภาษาอังกฤษ


v be dumb
คำอธิบาย: พูดไม่ออกเพราะตกใจเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: นิ่งเฉย , นิ่งเงียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be voiceless , be speechless , be mute
ตัวอย่างประโยค: เธอตอบเขาเบาๆ หลังจากนิ่งอึ้งไปนาน