นิ่งสงบ

ภาษาอังกฤษ


adv still
คำที่เกี่ยวข้อง: quietly , calmly
คำตรงข้าม: ลุกลี้ลุกลน