นิ่งดูดาย

ภาษาอังกฤษ


v sit by
ความหมายเหมือนกับ: เพิกเฉย
คำที่เกี่ยวข้อง: be still , be silent , be indifferent
คำตรงข้าม: กระตือรือร้น , เอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: ใครมีหน้าที่อะไรก็อย่านิ่งดูดายปล่อยไว้ ขอให้ร่วมมือกันมากๆ