นิ่ง

ภาษาอังกฤษ


v calm
คำอธิบาย: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
ความหมายเหมือนกับ: สงบ
คำที่เกี่ยวข้อง: serene , tranquil
คำตรงข้าม: กระดุกกระดิก , เคลื่อนไหว
ตัวอย่างประโยค: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว