นิโลบล

ภาษาอังกฤษ


n water lily
ความหมายเหมือนกับ: บงกช , อุบล , บัวหลวง , บัวก้าน , นิลุบล , บัว , สัตตบุษย์
คำที่เกี่ยวข้อง: lotus
คำตรงข้าม: ดอก
n lotus
ความหมายเหมือนกับ: บัว , บุษบง , สัตตบุษย์ , ปทุม , นิลุบล
คำที่เกี่ยวข้อง: water lily