นิเวศน์

ภาษาอังกฤษ


n palace
ความหมายเหมือนกับ: วัง , พระราชวัง , ที่พัก
คำที่เกี่ยวข้อง: residential building in the palace of a king or prince , house or residence of royalty , abode of royalty , residence of the patriarch


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top