นิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ


n Bachelor of Arts (Communication Arts)
ความหมายเหมือนกับ: นศ.บ.
คำที่เกี่ยวข้อง: B.A. (Communication Arts)