นิสิตเก่า

ภาษาอังกฤษ


n alumni
คำที่เกี่ยวข้อง: alumnus
คำตรงข้าม: ศิษย์ปัจจุบัน , นิสิตปัจจุบัน