นิสิต

ภาษาอังกฤษ


n student
คำที่เกี่ยวข้อง: learner , pupil , scholar , disciple , undergraduate