นิสัยใจคอ

ภาษาอังกฤษ


n characteristics
คำที่เกี่ยวข้อง: behavior
n character