นิสัยเสีย

ภาษาอังกฤษ


v be spoilt
ความหมายเหมือนกับ: นิสัยไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: การที่เด็กถูกตามใจมากๆ เมื่อโตขึ้นมักจะนิสัยเสีย
adj spoilt
ความหมายเหมือนกับ: นิสัยไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนั้นใครๆ ก็ลงความเห็นว่าเป็นเด็กนิสัยเสีย เลยไม่มีใครเมตตา