นิสัยถาวร

ภาษาอังกฤษ


n nature
คำที่เกี่ยวข้อง: character , personality , kind