นิวาสสถาน

ภาษาอังกฤษ


n mansion
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , ที่อยู่ , เรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: residence , villa , home , fine house