นิรโทษกรรม

ภาษาอังกฤษ


n amnesty
คำอธิบาย: การลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้ทำมาแล้ว โดยให้ถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้กระทำการนั้น พ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: absolution , pardon
ตัวอย่างประโยค: พวกกบฎได้ถูกเกลี้ยกล่อมให้ยอมแพ้โดยสัญญาว่าจะได้รับนิรโทษกรรม