นิรันดร์

ภาษาอังกฤษ


adv eternally
ความหมายเหมือนกับ: นมนาน , เป็นนิจ , ชั่วกัลปาวสาน , กัลปาวสาน , ชั่วนิจนิรันดร
คำที่เกี่ยวข้อง: everlastingly , forever
adv endlessly
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วนิรันดร , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วนิรันดร์ , ชั่วฟ้าดินสลาย , นิจกาล
คำที่เกี่ยวข้อง: always , for years
คำตรงข้าม: ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วประเดี๋ยว
adv forever
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วนิรันดร , ชั่วกัลปาวสาน , ชั่วนิรันดร์ , ชั่วฟ้าดินสลาย , นิจกาล
คำที่เกี่ยวข้อง: till doomsday , eternally
คำตรงข้าม: ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วประเดี๋ยว
adv forever
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วนิรันดร , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกัลปาวสาน , ชั่วฟ้าดินสลาย , นิจกาล
คำที่เกี่ยวข้อง: till doomsday , eternally
คำตรงข้าม: ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วประเดี๋ยว