นิรันดร

ภาษาอังกฤษ


adv forever
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดไป , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกับชั่วกัลป์ , ชั่วกัลปวสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: everlasting , eternity , perpetually , endlessly , eternally