นิรมิต

ภาษาอังกฤษ


v change by magic
ความหมายเหมือนกับ: เสก
คำที่เกี่ยวข้อง: transform by magic , convert by magic , transmute by magic
v change by magic
ความหมายเหมือนกับ: เสก
คำที่เกี่ยวข้อง: transform by magic , convert by magic , transmute by magic
v change by magic
ความหมายเหมือนกับ: เสก
คำที่เกี่ยวข้อง: transform by magic , convert by magic , transmute by magic