นิรนาม

ภาษาอังกฤษ


adj nameless
คำอธิบาย: ที่ไม่มีชื่อ, ที่ไม่ปรากฏชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: anonymous
ตัวอย่างประโยค: บุรุษนิรนามเดินหายไปท่ามกลางสายฝน