นิรทุกข์

ภาษาอังกฤษ


adj insufferable
คำอธิบาย: ไม่มีทุกข์
คำตรงข้าม: ทนทุกข์