นิยายขบขัน

ภาษาอังกฤษ


n comical story
คำที่เกี่ยวข้อง: funny story