นิยาย

ภาษาอังกฤษ


n novel
คำที่เกี่ยวข้อง: fiction