นิยาม

ภาษาอังกฤษ


v define
คำที่เกี่ยวข้อง: give meaning of word