นิยมวัตถุ

ภาษาอังกฤษ


adj materialism
ความหมายเหมือนกับ: สสารนิยม