นิยมชมชอบ

ภาษาอังกฤษ


v admire
คำอธิบาย: ยอมรับนับถือด้วยความชื่นชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ชื่นชอบ , ชื่นชม , ชื่นชมยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be in flavor of , like , be fond of
คำตรงข้าม: เกลียด , ไม่ชอบ
ตัวอย่างประโยค: เด็กผู้หญิงมักนิยมชมชอบนักร้องที่หน้าตามากกว่าความสามารถ