นิมิต

ภาษาอังกฤษ


v dream
คำที่เกี่ยวข้อง: imagine , fancy