นิพพาน

ภาษาอังกฤษ


n nirvana
n dharma which releases one from the world
ความหมายเหมือนกับ: อรหัตผล
n liberation
ความหมายเหมือนกับ: ความพ้น , ความหลุดพ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: release , nirvana , deliverance , freedom
n nirvana
คำที่เกี่ยวข้อง: salvation , nirvana dying of lust , release from existence through the dying out of lust
n freedom
ความหมายเหมือนกับ: ความหลุดพ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: independence , liberty