นิทาน

ภาษาอังกฤษ


n tale
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: story , legend
n legend
ความหมายเหมือนกับ: พงศาวดาร , เรื่องเล่า , เกร็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: chronicle , history , annals , record , history , historical record