นิทาน

ภาษาอังกฤษ


n tale
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: story , legend
n legend
ความหมายเหมือนกับ: พงศาวดาร , เรื่องเล่า , เกร็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: chronicle , history , annals , record , history , historical record

คำที่มี "นิทาน" ในคำ


นิทานอาหรับราตรี n Arabian Nightsค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top