นิทรรศการ

ภาษาอังกฤษ


n exhibition
คำที่เกี่ยวข้อง: exhibit , presentation