นิติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n jurisprudence
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมศาสตร์
คำที่เกี่ยวข้อง: the principles of law