นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ


n Master of Laws
ความหมายเหมือนกับ: น.ม.
คำที่เกี่ยวข้อง: LL.M.