นิติศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ


n Bachelor of Laws
ความหมายเหมือนกับ: น.บ.
คำที่เกี่ยวข้อง: LL.B.