นิติกร

ภาษาอังกฤษ


n lawyer
ความหมายเหมือนกับ: หมอความ , ทนายความ , อัยการ , ทนาย , หมอกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: legal authority , attorney , counsel , counselor