นิตยสาร

ภาษาอังกฤษ


n magazine
คำอธิบาย: หนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นรายคาบ เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน
หน่วยนับ: เล่ม, ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: แมกกาซีน
คำที่เกี่ยวข้อง: journal , periodical
ตัวอย่างประโยค: ร้านทำผมร้านนี้รับนิตยสารประเภทที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นประจำ