นิดๆ หน่อยๆ

ภาษาอังกฤษ


adv a little bit
ความหมายเหมือนกับ: เล็กๆ น้อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: a bit , a few , some
ตัวอย่างประโยค: งานเขียนหนังสือของเขาทำให้มีเงินทองนิดๆ หน่อยๆ พอเป็นค่าข้าวได้
adv a little bit
ความหมายเหมือนกับ: เล็กๆ น้อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: a bit , a few , some
ตัวอย่างประโยค: งานเขียนหนังสือของเขาทำให้มีเงินทองนิดๆ หน่อยๆ พอเป็นค่าข้าวได้