นิดๆ

ภาษาอังกฤษ


adv slightly
คำที่เกี่ยวข้อง: trivially , triflingly
คำตรงข้าม: เหลือเกิน , มาก
adv a little bit
ความหมายเหมือนกับ: น้อยๆ , นิดหน่อย , เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: a little , in little , little by little
คำตรงข้าม: มาก
ตัวอย่างประโยค: วันนี้อากาศเย็นนิดๆ พอสบาย
adj very small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กๆ , จ้อย , กะจ้อยร่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: small , a little , tiny
คำตรงข้าม: มาก
ตัวอย่างประโยค: น้องติดใจตุ๊กตาไม้ตัวนิดๆ ที่วางเรียงอยู่ที่หน้าร้าน