นิดเดียว

ภาษาอังกฤษ


v be small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , น้อยมาก , หน่อยเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: be a little
คำตรงข้าม: มาก
ตัวอย่างประโยค: ผมของเขานิดเดียวเอง เกล้าผมก็คงไม่สวย
adv a few
คำอธิบาย: เล็กน้อยเหลือเกิน
ความหมายเหมือนกับ: หน่อยเดียว , เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: a little , in little , little by little
คำตรงข้าม: มาก , มากมาย
ตัวอย่างประโยค: แมวกินข้าวนิดเดียวเอง คลุกไว้ให้ตั้งเยอะ
adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กมาก , หน่อยเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: few , tiny , little
คำตรงข้าม: มาก
ตัวอย่างประโยค: คนขายหยิบถ่านก้อนเล็กนิดเดียวยื่นให้ แล้วหยิบเงินไป