นิดหน่อย

ภาษาอังกฤษ


adv a little bit
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , หน่อยเดียว , นิดเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: just a little , a tiny bit
คำตรงข้าม: มาก
ตัวอย่างประโยค: ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยพอสื่อสารได้