นิด

ภาษาอังกฤษ


adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็ก , น้อย , กระจิดริด
คำที่เกี่ยวข้อง: a little , a bit , little
คำตรงข้าม: เบิ้ม , โต , ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: น้องของเขามีตาเล็กนิดนึง เรียกว่าเป็นขีดเดียวเท่านั้น